smlouva při prodeji kola - Váš názor?

66 nepřečtených
 • kejmi

  Ahoj, prosím o Váš názor na nástřel smlouvy, kterou mi zaslal zájemce o mé kolo. Chce mi zaplatit předem na účet a následně mu zašlu kolo na Slovensko. Je smlouva takto v pořádku? Zaráží mě čl. 7 kde chce držet jakousi záruku 1 rok na případné vady…

  Díky moc za reakce.

  KÚPNA ZMLUVA

  uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

  Kupujúci:

  xxxxxxxxxx

  (v ďalšom kupujúci)

  Predávajúci:

  meno, priezvisko: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­..

  r. č.: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­..

  trvale bydlisko: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­..

  (v ďalšom predávajúci)

  čl. 1 Predmet kúpy

  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu horský bicykel _____________­______________________ a kupujúci sa zaväzuje tento od predávajúceho prevziať.

  Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

  čl. 2 Popis a stav veci

  „zde mám popsat kdy byl jaký servis proveden a popsat celkový stav“

  čl. 3 Kúpna cena

  Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť ______€. Kúpnu cenu uhradí kupujúci po podpise zmluvy na účet predávajúceho č............­.............­...

  čl. 4 Termíny plnenia

  Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1,2 prepravnou spoločnosťou do 10 pracovných dní po podpise zmluvy a zaplatený dohodnutej sumy vopred na účet predávajúceho.

  čl. 5 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

  Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, dokladmi k predávanej veci

  čl. 6 Obaly a balenie

  Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie

  čl. 7 Zodpovednosť za vady tovaru

  Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

  Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 12 mesiacov odo dňa prevzatia.

  čl. 8 Ostatné ujednania

  Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.

  Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.

  Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

  čl. 9 Záverečné ustanovenia

  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

  Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.

  Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

  V Martine dňa…………………

  ………………………………… ………………………………….

  podpis kupujúceho podpis predávajúceho

  0 0
  • Slavik  

   Za kolik to kolo prodáváš?

   Na smlouvu do 20k bych se vykašlal.

   Dále dle jakého zákoníku Slovenského/Čes­kého.

   Nevím jestli se prodej mezi osobami dá řídit dle Obchodního zákoníku – asi by to v tomto bodě bylo neplatné…

   4 vyhotovení????

   Poskytl jsi málo informací.

   0 0
  • kejmi  

   Prodej 930Euro včetně kurýra na Slovensko. Ukecal slevu cca 150E. Předpokládám, že dle Slovenského zákoníku. Nejsem firma, prodávám soukromě.

   0 0
   • kejda  

    Bohužel ze zákona odpovídám za skryté bary, pokud není dohodnuto jinak. Dohodnuto jinak = „jak stojí a leží“.

    Aneb

    NOZ v § 1918 ovšem stanoví, že

    přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil. Při přečtení tohoto ustanovení by bylo možné nabýt dojmu, že pokud se smluvní strany na takovém ujednání dohodnou, bude mít kupující s uplatněním nároků z případných vad problémy a nejspíš s ním neuspěje.

    0 0
    • kejda  

     A neřeším, hoď to do smlouvy, vždyť je to jenom Slovák:)))

     0 0
  • mr.garisson  

   Kupní smlouva je fajn, ale jako fyzická osoba nespadáš dle mího názoru do obchodního zákoníku. Slovenskému právu ale nerozumím a už jen z podstaty bych se takové formulaci vyvaroval. Je to použitá věc a rok někomu dávat záruku na ojetinu je bláznovství.

   0 0
   • AussigBiker  

    Hlavne si pak muze rok vymejslet a prudit s vecma beznyho opotrebeni jako treba ojeta kazeta, abys mu ji proplatil. V bode cislo 7 je sice univerzalni veta „..bere na vedomi…“, ale vi kupujici, ze retez, kazeta, obcasny serizeni prehazovacky a tak jsou bezny provozni veci a ne zavada?

    Na to bych se vykaslal.

    0 0
    • Tomcat  

     Myslím že stím ten kupující počíta jak bude mít „servis zdarma“ .

     0 0
  • MirosPikos  

   Za sebe, kdyby to bylo nutné, napsal bych jednoduchou formální kupní smlouvu. Aby bylo zřejmé, kdo je prodávající, kdo kupující a co je předmětem obchodu. Abys měl ty papír, že si prodal a dostal zaplaceno a on aby měl papír, že koupil a zaplatil. Nějaké detailnější právní hantýrky bych se vyvaroval.

   0 0
   • Slavik  

    +1 líp bych to nenapsal

    Mě to smrdí kolenovrtem. S nima je vždycky potíž. Kvůli pár éčkám a ještě vyhádanejm se pitvořit s pochybnou smlouvou a jít do rizika. Ať si pro to kolo přijede (Martin není daleko od Čech). Je na Tobě, jak nutně to kolo potřebuješ prodat. Je to jen můj názor.

    0 0
   • kejmi  

    Já právě do teď při prodeji kol využíval přesně to, co píšeš ty… pan ten a ten prodal panu tomu a tomu kolo znacky xxxx s výrobním číslem xxxx za xxx penez. podpis a zdar. Doplnuji, ze jsem týpkovi zaslal foto veškeré dokumentace a vyražené číslo rámu, aby věřil, že to není čórka…

    0 0
  • Pepe72  

   Nabídni mu čestné prohlášení.

   0 0
  • Venda  

   Urcite by mela byt smlouva podle občanského zákoníku. Alespon tedy u nás. A z naseho obcanskeho zákoníku plyne, ze ma na nejakou zaruku narok (standartne dva roky, ale po domluve se da snizit na rok). Nicmene se to nevztahuje na věci, ktere umrou vlivem odpovidajiciho opotřebení a používání. Treba ted placnu, ze zivotnost lozisek v nabojich je 10kkm a ty mu ho prodas s timhle najezdem a jemu se ty loziska za 200 km vysypou, tak ma smůlu. Naopak pokud bude neco nestandartne prasklyho treba ve vidlici, treba spatnym zachazenim, zanedbanym servisem, velkou ranou atd. tak by to slo asi za tebou.

   Takhle to chápu já, treba to je trosku jinak nebo se na to trosku jinak nahlíží. A na Slovensku tezko říct..

   https://www.epravo.cz/…i-98225.html

   0 0
   • Venda  

    A taky bych to takovyhlemu neprodal a radsi to resil jen nejakym cestnym prohlasenim, ze to kolo, co prodavas, je tvoje.

    0 0
    • Johny_r  

     To bych připsal do smlouvy, kdybych chtěl být vstřícný. Když já něco dražšího kupuju, tak do smlouvy vložím něco v tom smyslu, že prodávající prohlašuje, že je jediným majitelem věci, že má právo s věcí nakládat a že na ní neváznou žádné právní vady, které by bránily prodeji. Sichr je sichr.

     0 0
   • Johny_r  

    Pozor, pokud se nepletu, tohle se týká jen případu kdy prodávající je firma/obchodník. V případě prodeje mezi soukromými osobami žádná povinná záruční lhůta není.

    0 0
  • gerrard  

   Magor. :)

   0 0
  • Smazaný účet  

   Vyser se na to. To bude zas nějakej vychcanej ****.

   0 0
  • Johny_r  

   V první řadě bych si zjistil, jakým zákonem se řídí prodej na Slovensko. Jestli naším nebo jejich, to fakt netuším. U nás se, pokud vím, soukromý prodej mezi fyzickými osobami řídí občanským a ne obchodním zákoníkem. Pokud jde o záruku, jako fyzická osoba – nepodnikatel, nejsi povinen poskytovat jakoukoli záruční lhůtu (opět u nás, nevím jak u nich), a to ani v případě, že zboží je ještě v záruce u původního prodejce. To bych ze smlouvy odstranil. Odpovídáš nicméně za to, že věc nemá v době prodeje skryté vady. Jak by se prokazovalo, že kolo mělo vadu v době prodeje, nevím. Asi znalcem, pokud byste se nedomluvili. Kdybych to prodával já, vypsal bych do kupní smlouvy všechny vady, o kterých vím (škrábance atd.) a že kupující potvrzuje, že byl o těchto vadách informován, aby bylo zcela jasné, že kupující věděl, co kupuje. Zároveň bych tam napsal, že si prodávající není vědom žádných dalších vad kromě výše uvedených a prodávající prohlašuje, že zboží je v okamžiku prodeje v plně funkčním stavu (pokud je). V první řadě bych se ale vyhnul zasílání a snažil bych se domluvit osobní předání. Třeba někde na půl cesty (i když teď je to asi komplikované).

   0 0
  • pavel675  

   Jdi do vole ******, kupuješ vojetý blbý kolo a ne motorku, trapáku.. A záruku podle občanského zákoníku na skryté vady bys asi chtěl, co…

   0 0
   • gerrard  

    Se mu omluv on prodava a tu smlouvu po nem chce podepsat kupujici. ;)

    0 0
    • pavel675  

     No tak to je ta lepší varianta.. ale, jenom trapák tohle řeší na fóru, že..

     0 0
     • kejmi  

      Pavle, je mi Tě líto. Nevidím důvod, proč bych se zde nemohl poradit. NIkdy jsem při prodeji takovou smlouvu neřešil, tak si nechám poradit, abych se nedostal do problémů.

      0 0
     • gerrard  

      Tak jiste zeptat se na BF na smlouvu o prodeji kola to je tak minimalne na mistni tribunal.

      0 0
     • AussigBiker  

      Jenom trapak se chova jako ty…

      0 0
   • Lance  

    Vsak u auta, nevim jak u motorky je zaruka jen 6 mesicu a pak di do vole ******

    0 0
   • kejmi  

    Na to, že tady ses necelé dva roky jsi docela drzej :-D

    0 0
  • Potkan007  

   Dost bych se kroutil u jetého kola něco takového podepsat s člověkem, kterého jsem neviděl. Nevíš, jestli je na druhé straně jen hodně pečlivý a opatrný člověk se špatnou zkušeností, co nechce vyhodit tolik peněz za něco se skrytou vadou, nebo kolenovrt. V podstatě chce bazar se všemi výhodami nového kola a ještě slevu k tomu.

   Za sebe jsem ochotný sepsat smlouvu v podobném stylu, jako už tu píší jiní. Pan X prodává kolo panu Y za cenu Z, sériové číslo 123, prohlašuju, že kolo je moje, nezatajil jsem skryté vady, prodávající si kolo prohlédl a vyzkoušel. Tohle jsem ochotný podstoupit, pokud si ten člověk osobně přijede, na kolo sedne ať mi dá nějakou zálohu a jede se s ním projet klidně na půl hodiny, všechno si pečlivě vyzkouší. Nebudu riskovat, že mu pošlu kolo, pošta cestou nalomí páčku, protože jim to spadne z rampy a já pak budu řešit Slováka, co chce 200 eur za výměnu páčky.

   0 0
  • kejmi  

   Díky všem, seru na to… Nevím, jak to maj Slováci s vycestováním do ČR, ale jestli ho chce, ať si to nějak zařídí. Smlouva jak zde uvádíte – jednoduchá, ať je jasny kdo komu co za kolik.

   0 0
   • Tomcat  

    a nechtěl takhle platit přes Pay pal nebo Western Union?

    0 0
    • Pepe72  

     Ot: mi teď došly 2 mejly z pay pal – Filip Navrátil vám poslal 30kč a zatím je nemohu dostat. Potom to samé na 70kč. Filipa neznám.

     0 0
    • kejmi  

     nn, normalne na ucet… v tom bych problem nevidel…

     0 0
  • jfk  

   Kupní smlouva je uzavřena vždy, i když ne v písemné formě. To, co si kupující a prodávající vysloveně nedohodnou, se podpůrně řídí příslušným právním předpisem, u nás tedy občanským zákoníkem, a to včetně odpovědnosti za vady věci

   0 0
  • Singlespeed  

   Buď se dohodnete na oboustranně přijatelném znění kupní smlouvy nebo se nedohodnete a obchod se neuskuteční, to dá rozum.

   0 0
  • michomin  

   Pozoruhodné: smlouva bude uzavřena podle občanského zákoníku a smluvní strany se budou řídit obchodním zákoníkem. Ti Slováci.

   0 0
  • Edwin  

   článek 7 je nesmysl, jinak je to za mě cajk.

   Doporučil bych opravdu důkladně sepsat technický stav jednotlivých komponent a vše důkladně nafotit.

   Záruku bych dal 10 dní, aby si to pořádně prohlédl a případně vyzkoušel, že není prasklý rám.

   Každopádně já bych do takového obchodu bez osobní prohlídky nešel.

   0 0
   • Smazaný účet  

    Pokud to vysloveně nepotřebuju za tu cenu udat, vykašlal bych se na takový prodej. A stejně tak i na záruky. Prostě bych popsal stav ve smylsu nepraskle (ebo o tom nevim), pohon pouzity a opotrebeni odpovida poctu najetych Km od posledniho servisu, vidlice servisovana, funkcni, bez zjevneho poskozeni. Nafotil, dal odkaz na obrazovou prilohu. Nafotit krizova mista. Zaruka zadna, neni duvod ji davat.

    0 0
    • Edwin  

     Až na poslední větu s tebou souhlasím. Problém je ve skrytých vadách, kterou kupující může reklamovat a bez vyzkoušení je těžko zjistí (např. dvoustopost). Na druhou stranu, těžko to bude prokazovat.

     Takhle na dálku je kupující v nevýhodné pozici, takže chápu, že se chce chránit smlouvou. Ale za případné řešení sporů to nestojí ani jednomu. Takže bez osobního prohlédnutí před nákupem nebrat.

     0 0
   • K2  

    Souhlasím se zárukou potřebnou k vyzkoušení a prohlédnutí na skryté vady 10–14 dní

    Nebo se potkejte na půl cesty a nech ho to vyzkoušet osobně

    0 0
  • mykovec  

   Hm, kupující bude asi právník…mě to přijde moc složitý, což představuje riziko, že se z toho může něco nemilého vyklubat pokud se kolu něco stane. Popsat předmět prodeje, doložit doklady a tím vyloučit základní právní vady, k tomu čestné prohlášení o nevědomosti skryté vady (což by neměla být jen formalita, ale mělo by to být myšleno doopravdy, to je na cti prodávajícího), popř. upozornit na věci, které by mohly být důvodem sporu o případnou skrytou vadu. Jestli je u takového prodeje ze zákona poskytovaná nějaká záruka bych se asi zkusil zeptat v nějaké právní poradně, ale 12 měsíců mi přijde dost přehnaný. Za 12 měsíců může někdo najet to, co jiný za 12 let a poškození přijde tak nějak samo…

   0 0
  • Mr.Duck  

   Kdyz chce zaruku at si koupi novy kolo ne? O tom to cele je, proc kolo ztrati pulku hodnoty jen co vyjede z obchodu, protoze jak bude asi beznej obcan bez distribucni site resit zaruku – po 11 mesicich zlomi ram a bude chtit $ zpatky?

   Rek bych ze bych odpovedel neco sprostyho, ale vetsi smysl by davalo neodpovedet vubec nic a prodat to nekomu kdo ma rozum :)

   0 0
  • Johny_r  

   Poptal jsem se právníků, jak je to s tím zákoníkem při přeshraničním prodeji, protože mě to samotného zaujalo. Obecně se považuje za vhodné domluvit si tzv. rozhodné právo – tedy jestli se bude prodej řídit naším nebo jejich zákoníkem (občanským samozřejmě při prodeji mezi fyzickými osobami). Existuje sice nějaké nařízení EU, podle kterého by se asi postupovalo, pokud by to nebylo předem dané ale obecně je lepší si to domluvit ve smlouvě. Vždy je lepší to vyřešit předem než pak pátrat, jak to je. To jen tak na okraj.

   0 0
  • Mustafa  

   Pokud vím, Sk má oproti ČR větší ochranu spotřebitele během prvního roku záruky. V ČR může prodejce na místě ukončit zamítnutím ( což ofc může být nadále rozporováno, např. soudním znalcem atd.), na Slovensku nikoliv. Do reklamace teoreticky musíte přijmout prakticky cokoliv a pro zamítnutí je nutné vyjádření autorizovaného servisu. Samozřejmě do 30d, jinak u SOI neobstojíte.

   0 0
   • Barak  

    Tady jde ale o prodej použité věci mezi dvěma osobami, takže se na ně nic takového nevztahuje.

    0 0
   • bruco  

    To je sice mozne, ale to plati len pri kupe v obchode. Tu sa riesi bazarovy predaj medzi nepodnikatelmi.

    0 0
   • Smazaný účet  

    Už se to tady řešilo několikrát. Motáte neustále dvě věci dohromady – obchodní a občanský zákoník. Stejně jako ten blb co psal tu smlouvu.

    0 0
  • tsunami  

   Prodal bych to jako hromádku náhradních dílů určených k sešrotování. Složitostem bych se vyhnul, chceš ber, nechceš neber.

   Jestli chce záruku na kolo, tak ať si koupí nové v obchodě. Nejsem ochotný přijmout riziko že to někde rozštípe a bude se na mě chtít hojit. Stačí když se člověk podívá na nějakou tu reklamaci u motorkářů a autíčkářů, jaké je s tím trápení.

   0 0
  • K2  

   Jen pro info, službu pro bazarový prodej chystá Česká spořitelna, vyšel k tomu zajímavý článek.

   Detailní podmínky jsem nečetl

   https://www.lupa.cz/…ace-hypotek/

   0 0
   • Slavik  

    Poslední názor tomu dává korunu

    RandomGuy:

    Jak resi Dohodnuto situaci kdy si kupujici objedna iPhone, dostane iPhone, ale rekne ze dostal cihlu a zpatky prodavajicimu posle cihlu? Kdo dostane penize?

    :-)

    Takže služba neřeší vůbec nic, ale inkasuje 49,– a to se vyplatí…

    0 0
   • Smazaný účet  

    Takže to samé jak aukro.

    0 0
    • Slavik  

     Aukro, zadržuje peníze do potvrzení kupcem? Třeba teď už jo, já nevím, ptám se…

     0 0
     • Puamik  

      Co kdyby sis něco o tom nejdříve přečetl? Pak bys tady neměl dotazy jak z jeslí…

      0 0
   • Potkan007  

    Vadí mi tohle:

    • Ve službě musí být obě strany zaregistrované. Povinnou součástí registrace je telefonní číslo, email a číslo bankovního účtu.

    Kupující se chce jistit, aby mu vůbec něco přišlo (co přijde služba neřeší) a aby se cítil kupující bezpečně, musí prodávající sdělit svůj telefon, email a číslo účtu třetí straně, musí si u nich vytvořit účet a odsouhlasit určitě smluvní podmínky na 30 monitorů. To nešlo nějak vyřešit, aby registraci provedl ten, kdo službu chce a druhá strana jen vyplnila nejnutnější údaje?

    0 0

Nová reakce na zakládající

Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.